Matsuo Bashô    松尾 芭蕉
(1644 - 1694)
 47 haikus
41 42 43 44 45 46 47
<<   <     >   >>
この道や
kono michi ya
行く人なしに
yuku hito nashi ni
秋の暮
aki no kure
Este camino
nadie ya lo recorre
salvo el crepúsculo

(trad.: Octavio Paz, Eikichi Hayashiya)